Αυτές οι πληροφορίες ανταποκρίνονται στην απαίτηση ισήμανσης του νόμου περί ηλεκτρονικού εμπορίου και τον Αυστριακό Εταιρικό Κώδικα (UGB). Οι αρμόδιοι επικοινωνίας και οι διευθύνσεις επικοινωνίας αναφέρονται στην ενότητα “Χώρες”, ή μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας μαζί μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Trenkwalder Group AG

A-1010 Wien, Lugeck 1-2

Τηλέφωνο:+43 (0)5 07 07 – 10 00
Φαξ:  +43 (0)5 07 07 – 10 95
E-Mail: info@trenkwalder.com

Επιχειρησιακός σκοπός:
Διαχείριση επενδύσεων

Νομική μορφή: Ανώνυμη εταιρεία
Εμπορικό μητρώο: Εμποροδικείο Βιέννης
Αριθμός εγγραφής: 297412x
Αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ:  ATU 63642222
Αριθμός μητρώου επεξεργασίας δεδομένων:  0720607

Εφαρμοστέοι νόμοι:
www.ris.bka.gv.at

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου:
Oktay Erciyaz, MBA (CEO) 
Dipl.-Volkswirt Martin Jäger (COO)
Mag. Michael Krottmayer (CFO)

Μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου:
Πρόεδρος – Δρ. Ernest-W. Droege
Αντιπρόεδρος – Walter P.J. Droege
Μέλη – Jörg Kieborz, Δρ. Alexander Kaufmann, Evelyne Valentek, MBA

Διάρθρωση καθεστώτος ιδιοκτησίας:
Trenkwalder Beteiligungs GmbH (99,2%)
Special HR Holding GmbH (0,8%)

Φιλοσοφία:
Το να βιώνουμε την ποικιλότητα σημαίνει για εμάς ότι απευθυνόμαστε εξίσου σε κάθε φύλο, ηλικία, άτομο οποιασδήποτε εθνικότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, θρησκείας, νοοτροπίας και ειδικών αναγκών.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι:
Στο πλαίσιο που αυτή η ιστοσελίδα περιλαμβάνει εξωτερικούς συνδέσμους (υπερσυνδέσμους) προς άλλες ιστοσελίδες, οι συγκεκριμένες συνδεδεμένες ιστοσελίδες τελούν υπό την αποκλειστική ευθύνη των παρόχων του περιεχομένου τους. Η Trenkwalder έχει ελέγξει τα περιεχόμενα των εξωτερικών σελίδων προορισμού για ενδεχόμενες παραβάσεις του νόμου πριν από τη δημιουργία όλων των συνδέσμων. Παρόλα αυτά, η Trenkwalder δεν επιδρά στο περιεχόμενο των σελίδων προορισμού και δεν ιδιοποιείται το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων. Η Trenkwalder διενεργεί έλεγχο των συνδεδεμένων ιστοσελίδων σε τακτά διαστήματα. Σε περίπτωση που η Trenkwalder εξακριβώσει κάποια παράβαση του νόμου σε μία συνδεδεμένη ιστοσελίδα, ο σχετικός σύνδεσμος θα αφαιρεθεί άμεσα. Για το ενδεχομένως παράνομο, εσφαλμένο ή ατελές περιεχόμενο και για ζημίες που μπορεί να προκληθούν από τη χρήση ή την κατάχρηση των πληροφοριών που περιέχουν οι συνδεδεμένες ιστοσελίδες, υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά οι πάροχοι αυτών των ιστοσελίδων.

© Trenkwalder Group AG – 2016 – με επιφύλαξη παντός δικαιώματος