Γνωρίζουμε ότι στην εποχή μας οι υπεύθυνοι διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού έρχονται αντιμέτωποι με τις υψηλές απαιτήσεις της αγοράς εργασίας. Ο δικός μας τρόπος αντιμετώπισης αυτής της πρόκλησης είναι να είμαστε κοντά στους πελάτες μας, ώστε να αναπτύσουμε καινοτόμες και ευέλικτες λύσεις.

Παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε όλους τους τομείς που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, απόλυτα εξατομικευμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες της επιχείρησης σας.

Προσωρινό προσωπικό (TP)
Μόνιμο προσωπικό (PP)
Εξωτερικοί συνεργάτες
Άμεση διαχείριση
Tech Talent Recruiting
Stocktaking Services