Η τρέχουσα κατάσταση της πανδημίας έχει πολλαπλές προκλήσεις για τις επιχειρήσεις, μια από τις πιο καίριες είναι η αναζήτηση και η ένταξη ταλέντου σε όλα τα επίπεδα.

Κατά τη διάρκεια του lockdown προσεγγίσαμε, γνωρίσαμε και συζητήσαμε σε βάθος με ένα μεγάλο αριθμό επαγγελματιών σε όλους τους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας με εστίαση στην τεχνολογία, στις πωλήσεις και στην οικονομική διαχείριση. Η συγκεκριμένη δράση, σήμερα μας βρίσκει με μια δυναμική δεξαμενή ανθρώπινου ταλέντου, ικανού να ενισχύσει την επόμενη ημέρα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. 

Σας ενδιαφέρει η άμεση παρουσίαση ικανών υποψήφιων στους τομείς της τεχνολογίας, των πωλήσεων και της οικονομικής διαχείρισης;

Ας μιλήσουμε για αυτό! Κάντε κλικ εδώ, πείτε μας ποιες είναι οι συγκεκριμένες τωρινές ανάγκες σας, και θα επανέλθουμε άμεσα με προτάσεις υποψήφιων.