Διευκολύνουμε τους πελάτες μας να εστιάσουν στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα παρέχοντας τους άμεσες και αποτελεσματικές εξατομικευμένες στις ανάγκες τους λύσεις προσέλκυσης, αξιολόγησης και ένταξης ταλέντου στις ομάδες τους.

 

Με πλήρη διαφάνεια, αξιοπιστία και ταχύτητα ανταποκρινόμαστε στις ουσιαστικές ανάγκες των εταιρειών πελατών μας κάθε μεγέθους αξιοποιώντας τις γνώσεις μας, την εμπειρία μας, τις εξελίξεις στην τοπική και διεθνή αγορά, και την ανάπτυξη της τεχνολογία. 

 

Καθημερινά αφουγκραζόμαστε τον παλμό της αγοράς, κριτικά αξιολογούμε τα δρώμενα σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν στην επιχειρηματική δράση των πελατών μας και παράλληλα ανανεώνουμε σε καθημερινά βάση τη δεξαμενή ταλέντου που διαθέτουμε αποτελώντας ένα διεθνή πάροχο άριστα εξατομικευμένων λύσεων ανθρώπινου κεφαλαίου σε τοπικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μόνιμη απασχόληση

Αναγνωρίζουμε, προσελκύουμε και προτείνουμε ταλέντα για την επιτάχυνση της αειφόρας ανάπτυξης της δική σας επιχείρησης.


Είμαστε άμεσα δίπλα σε εξειδικευμένους επαγγελματίες, ανώτερα και ανώτατα στελέχη. Λειτουργούμε ως μέντορες καριέρας για αυτούς και μετράμε την επιτυχία μας με δύο τρόπους. Πρώτον, μέσα από την ενίσχυση που παρέχουμε σε επαγγελματίες ώστε να κατακτήσουν νέες αειφόρες προκλήσεις καριέρας και να πλοηγηθούν αποτελεσματικά στην αγορά εργασίας. Δεύτερον, μέσω της συστηματικής παρουσίασης ικανών μελλοντικών μελών της ομάδας εργασίας των πελατών μας.

 

Για μας, στην Trenkwalder, το ουσιαστικό όφελος για τους πελάτες μας και για τους επαγγελματίες είναι το "Perfect Match", δηλαδή τη σωστή στιγμή να φέρνουμε σε επαφή τον κατάλληλο πελάτη για τον υποψήφιο - τους κατάλληλους υποψήφιους για τον πελάτη μας με σαφή όφελος και για τις δύο πλευρές!


Για κάθε έργο αναζήτησης και επιλογής ταλέντου σχεδιάζουμε ένα εξειδικευμένο πλάνο δράσης για τον εντοπισμό, την προσέλκυση, αξιολόγηση και πρόταση των κατάλληλων υποψηφίων. Υιοθετούμε και προσαρμόζουμε στις συγκεκριμένες ανάγκες του κάθε έργου μια ευρεία γκάμα εργαλείων και στρατηγικών. 

 

Τι κερδίζετε:

  • Εξοικονόμηση πόρων: Αναζητάτε και προσελκύετε τα σωστά ταλέντα για την εταιρεία σας χωρίς να απαιτείται η επένδυση χρόνου και εργατοωρών από την πλευρά σας. Αναλαμβάνουμε εμείς για εσάς και εντοπίζουμε τη σωστή στιγμή τον σωστό υποψήφιο για εσάς. 

 

  • Ενδυνάμωση του employer brand σας: Για μας, κάθε στάδιο του έργου αποτελεί δυνατότητα ενίσχυσης της εταιρικής σας εικόνας στην αντίληψη των επαγγελματιών στην αγορά εργασίας. 

Προσωρινή απασχόληση

Είμαστε αδειοδοτημένη εταιρεία προσωρινής απασχόλησης (Ν. 4052/12, αρ. αδείας 30503) παρέχοντας εξατομικευμένες και ευέλικτες υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης.

 

Ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες σας και σας προσφέρουμε υποστήριξη 24/6.

 

Διαθέτουμε βαθιά γνώση της εργατικής νομοθεσίας και εμπειρία στην εφαρμογή της.

 

Οι πελάτες μάς επιλέγουν για την αποτελεσματική μας εξυπηρέτηση και τη στήριξη σε θέματα λειτουργίας και ευέλικτης απασχόλησης.

 

Οι έμπειροι και τεχνικά άρτια καταρτισμένοι επαγγελματίες της ομάδας μας διαθέτουν εμπειρία σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δράσης για την κάλυψη των βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων αναγκών σε κάθε ιεραρχική βαθμίδα.

 

Τα πλεονεκτήματά σας:

  • 24/6 υποστήριξη αναγκών
  • βαθιά γνώση εργατικής νομοθεσίας
  • έμπειρη επιχειρηματική σκέψη
  • υποδειγματική στήριξη των αναγκών σας
Upravljanje Talentima I Osposobljavanje Zaposlenika

Διεθνείς παροχές υπηρεσιών λύσεων ανθρώπινου δυναμικού

Οι αυξανόμενες ανάγκες της επιχειρηματικής σας δραστηριότητας εντός και εκτός των τοπικών συνόρων, στην ομάδα μας βρίσκει έναν ενιαίο και αξιόπιστο συνεργάτη. 

Οι 14 χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε λειτουργούν ως μια αξιόπιστη ομάδα που παρέχει γρήγορα, ευέλικτα και αποτελεσματικά λύσεις ανθρώπινου δυναμικού σε κάθε τοπική αγορά αξιοποιώντας τα εσωτερικά ταλέντα όλων των χωρών. 

 

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.