Υπηρεσίες εισερχόμενων κλήσεων

Τεχνική υποστήριξη (Help desk), διαχείριση παραπόνων, παραγγελιοληψία, υποστήριξη διαφημιστικής καμπάνιας, υποστήριξη εκδηλώσεων & σεμιναρίων, εξυπηρέτηση πληροφοριών/ενημερωτικών γραμμών, διαχείριση μελών σωματείων, & οργανώσεων, προγραμματισμός ραντεβού, παροχή τηλεγραμματείας.

 

Υπηρεσίες εξερχόμενων κλήσεων

Προώθηση προϊόντων & υπηρεσιών, υποστήριξη after sales ενεργειών, έρευνες ικανοποίησης πελατών, διεξαγωγή ερευνών αγοράς, ανανέωση & εγγραφή συνδρομών, διενέργεια δημοσκοπήσεων, διεύρυνση, ανανέωση και επικαιροποίηση στοιχείων επικοινωνίας.

 

Πρόσθετες υπηρεσίες λύσεων

  • SMS Server υπηρεσίες: υποστήριξη διαγωνισμών-δωρεών, τεχνική υποστήριξη (Help desk), διαχείριση παραπόνων.
  • Data Entry υπηρεσίες: επεξεργασία προωθητικού και διαφημιστικού υλικού, καταχωρήσεις & δημιουργία βάσεων δεδομένων, διαχείριση βάσεων δεδομένων.

  • Ολοκληρωμένη υποστήριξη Πολιτικού Προσωπικού: δημοσκοπήσεις & τηλεφωνικές καμπάνιες, εξειδικευμένες στατιστικές αναλύσεις, συγγραφή και επιμέλεια κειμένων (ομιλίες, συνεντεύξεις, άρθρα), παροχή δικτύωσης στα ΜΜΕ & social media, σχεδιασμός και επιμέλεια εκδηλώσεων, γραμματειακή υποστήριξη.

Οι αριθμοί μιλάνε για μας

  • 60 σύμβουλοι τηλεφωνικού κέντρου: είμαστε μια σταθερή ομάδα με πελατοκεντρική προσέγγιση. Εστίαζουμε στην καινοτομία και την υψηλή ποιότητα,

  • 120+ πελάτες: μεγάλες και μεσαίες πολυεθνικές και Ελληνικές εταιρείες στον ασφαλιστικό, εμπορικό, τραπεζικό, μεσιτικό, και διαφημιστικό κλάδο.

  • 5.000.000+ εξυπηρετούμενες κλήσεις: 80% outbound κλήσεις -20% inbound κλήσεις με 99,9% ποσοστό εξυπηρέτησης εισερχομένων κλήσεων.

  • 350+ είδη προϊόντων-υπηρεσιών: μέσω ερευνών, πωλήσεων, προωθήσεων, ανανέωσης & διεύρυνσης πελατολογίου.

  • 28 χρόνια εμπειρίας: γνώσης και υψηλού επιπέδου παροχής καινοτόμων λύσεων, εξειδικευμένες στις ανάγκες των πελατών.