Σημείωση

Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστόποτο είναι ενδεικτικές και παρέχονται για γενική ενημέρωση και μόνο. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων από την χρήση αυτών όποιες και αν είναι οι συνθήκες της θεωρούμενης ζημίας, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, η καθώς.

 

Αν ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων σκοπεύει να προβεί σε οποιουδήποτε είδους αξιοποίηση πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες, οφείλει προηγουμένως να επικοινωνήσει με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας (email: infogreece@trenkwalder.com Τηλ: 2106124300).


Τα περιεχόμενα των σελίδων προσφέρονται ενημερωτικά και η Εταιρεία δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι σελίδες και το περιεχόμενό τους προφέρεται ως είναι, χωρίς να συνοδεύεται ή να τεκμαίρεται η οιαδήποτε εγγύηση, με τον οποιοδήποτε τρόπο. Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια αλλά δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι σελίδες, το περιεχόμενό τους, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή και χωρίς σφάλματα ή ότι τα λάθη θα διορθώνονται άμεσα. Επίσης η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι ο ίδιος ή οποιοδήποτε άλλος δικτυακός τόπος ή οι υπολογιστές εξυπηρέτησης ("servers") μέσω των οποίων αυτοί τίθενται στη διάθεση των επισκεπτών / χρηστών, παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια προγράμματα.

 

© 2021-2022 Trenkwalder Group Ελλάδα – Trenkwalder JobCentres – JC Human