Κάθε δραστηριότητα μας στην Trenkwalder εστιάζει στην αξιόπιστη και αλληλέγγυα συνεργασία με εργαζόμενους και πελάτες. Στην Trenkwalder, επίσης, πιστεύουμε στην ευθύνη μας προς την κοινωνία ως σύνολο και υποστηρίζουμε έργα που συμβαδίζουν με τις εταιρικές μας αξίες.

Αυτό έχει δημιουργήσει μία θετική απόκριση μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζόμενων, η οποία καταδεικνύει τον συσχετισμό της οικονομικής και της κοινωνικής ευθύνης.

Πρωτοβουλία "integration@work"

Στόχος μας το 2017 είναι η κάλυψη 10.000 θέσεων εργασίας με υποψήφιους εργαζόμενους, για τους οποίους δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη πρωτοβουλία: Άνθρωποι με μικρό ή καθόλου επαγγελματικό ιστορικό, άνθρωποι με αναπηρίες και/ή προβλήματα υγείας, άνθρωποι που έχουν μείνει άνεργοι για μεγάλο χρονικό διάστημα εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή οικογενειακών λόγων, άνθρωποι με μεταναστευτικό ιστορικό, κτλ.

Η οικονομική κρίση των τελευταίων ετών είχε σημαντικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας, με τα ποσοστά ανεργίας να αυξάνονται ραγδαία σχεδόν σε κάθε κράτος-μέλος της ΕΕ. Για ορισμένες ομάδες, ωστόσο, η ένταξη στην εργασία είναι ακόμα πιο δύσκολη.

Δημιουργήσαμε την πρωτοβουλία Alliance for integration@work (συμμαχία για ένταξη στην αγορά εργασίας) για να εντάξουμε στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας 10.000 ανθρώπους με δυσκολίες ένταξης.

 

Η πρωτοβουλία Alliance for integration@work έχει δύο βασικούς στόχους:

Πρώτον, σε συνεργασία με τους επιχειρησιακούς μας εταίρους στοχεύουμε στη δημιουργία μιας συμμαχίας που ενθαρρύνει τους εργοδότες, μέσω υφιστάμενων θετικών παραδειγμάτων, να δίνουν τη δυνατότητα για ένταξη στην αγορά εργασίας σε ανθρώπους με περιορισμένες ευκαιρίες.

Δεύτερον, αυτή η πρωτοβουλία εξυπηρετεί ως ενημερωτική πλατφόρμα που υπολογίζει τις πραγματικές απαιτήσεις των εταιρειών που συμμετέχουν. Με τη βοήθεια εταιρειών και οργανισμών που παρέχουν επαγγελματική εκπαίδευση, η Trenkwalder υποστηρίζει επίσης την ένταξη των ανέργων στον χώρο εργασίας μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και πρακτικής εξάσκησης.