Οι αξίες μας - Η βάση στην οποία στηριζόμαστε

Με καινοτομίες που προσφέρουν στην οικονομία ακόμα περισσότερη ευελιξία, συνδράμουμε στη διασφάλιση της Ευρώπης ως ένα καλό μέρος για επιχειρήσεις. Επίσης, γνωρίζουμε ότι η μακροπρόθεσμη επιτυχία μας μπορεί να βασίζεται μόνο σε λύσεις που βοηθούν τους ανθρώπους να αξιοποιούν τις δυνατότητές τους και είναι συμβατές με την ανάγκη τους για ασφάλεια.

Παρέχουμε σταθερότητα και αξιοπιστία σε μία εξαιρετικά δυναμική αγορά. Σκεπτόμαστε και πράττουμε σύμφωνα με τις τρεις αξίες μας: Επαγγελματισμός, συνεργασία, αποδοτικότητα.

 

Η εταιρική μας κουλτούρα

Στην Trenkwalder είχαμε ανέκαθεν σημαντική επίγνωση της σπουδαιότητας της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Αποτελούμε μία κινητήρια δύναμη στην ευρωπαϊκή αγορά εργατικού δυναμικού και η ανάπτυξη των υπηρεσιών διαχείρισης ανθρώπινων πόρων είναι συνυφασμένη με την Trenkwalder σε όλη την οικονομική ζώνη της Κεντρικής Ευρώπης. Η κατευθυντήρια αρχή μας είναι: “Μόνο οι υπηρεσίες που ωφελούν όλους τους συμμετέχοντες μπορούν να είναι επιτυχείς μακροπρόθεσμα”.

Η αποστολή μας

Προσφέρουμε εξατομικευμένες λύσεις σε εταιρείες που επιθυμούν να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους.

Το όραμά μας

Με καινοτόμες υπηρεσίες και εκτενή δίκτυα, η Trenkwalder τονώνει και υποστηρίζει τις αγορές εργατικού δυναμικού στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη προς όφελος όλων των συμμετεχόντων.

Η Συμμετοχή μας στο WEC

Οι βασικές αξίες του Ομίλου Trenkwalder εναρμονίζονται με τα πρότυπα της WEC (πρώην CIETT), για αυτό τον λόγο άλλωστε η Trenkwalder αποτελεί μέλος αυτής της παγκόσμιας ένωσης εταιρειών παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού από τις αρχές του 2014.

Η WEC εκπροσωπεί τα συμφέροντα των ιδιωτικών συμβούλων στελέχωσης σε διεθνές επίπεδο, βοηθά τα μέλη της να ασκούν τις επιχειρησιακές τους δραστηριότητες σε ένα νόμιμο και κανονιστικό περιβάλλον, προωθεί πρότυπα ποιότητας στα πλαίσια της βιομηχανίας και δρα κατά των αναξιόπιστων εταιρειών παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της είναι να συμβάλλει στην πιο αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς εργατικού δυναμικού.