Η αειφορία μας χαρακτηρίζει!

 

Η αειφορία αποτελεί τον κεντρικό άξονα της υπευθυνότητας που χαρακτηρίζει τις εταιρικές μας δράσεις και πρακτικές και για αυτό το λόγο αποτελεί τον πυρήνα της στρατηγικής μας.

 

Οι εκφάνσεις της αειφορίας στην Trenkwalder περιλαμβάνουν τις καθημερινές ενέργειες κάθε μέλους της ομάδας μας, τον τρόπο που σχεδιάζουμε και υλοποιούμε τα έργα που αναλαμβάνουμε, τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας που υιοθετούμε, τα πρότυπα ποιότητας, την περιβαλλοντική μας συνείδηση, τη συμμόρφωση και προαγωγή της εργατικής νομοθεσίας, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την προάσπιση της επιχειρηματικής δεοντολογίας. Λειτουργούμε σύμφωνα με αυστηρές κατευθυντήριες γραμμές και αρχές που είναι στηρίζουν τους εταιρικούς κανονισμούς της Trenkwalder Group.

 

 

Η εταιρική κοινωνική μας ευθύνη οικοδομείται πάνω σε τρεις πυλώνες:

 

Κοινωνική αειφορία

Δεσμευόμαστε στους ανθρώπους της εταιρείας μας και της κοινωνίας.

Οικονομική αειφορία

Η ποιότητα, η καινοτομία και η εξυπηρέτηση κατευθύνουν τη συνεχή ανάπτυξη.

Περιβαλλοντική αειφορία

Προστατεύουμε το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους.